Polityka prywatności
 

 

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe na portalu Słoneczny Dach , jest EOD Sp.z o.o. z siedziba we Wrocławiu  biuro w Jeleniej Górze 58-500 ul.Mickiewicza 22/3 NIP 8943034175 KRS 0000403315

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: administrator@slonecznydach.pl adres pocztowy: ul. Mickiewicza 22/3 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem Słoneczny Dach

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na portalu .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu , w tym dokonywania transakcji i płatności
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji

i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży.
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia

marketingu bezpośredniego własnych usług;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie usług doradczych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą :

 • adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rozliczeniowy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z portalu Słoneczny Dach.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, firmą kurierskich ( wybranej przez Ciebie firmie ) Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy twoich danych w sposób automatyczny.

 

1 Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych
Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Umowy. W wypadku udzielenia
zgody, Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
2 Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy zawieranej pomiędzy
Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu. 
3 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze niewielkich
plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie
gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą
do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub
trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane
przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
4 Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w
celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych
potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami
reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one
zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić
ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na
naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję
w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może
jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie
można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. Poniżej przedstawiamy
informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj
się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące
5 Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych
Serwisu prowadzonego przez właściciela, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu. 
6 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: - administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest EOD Sp.z o.o. Ul. Stalowa 76; 53-440 Wrocław; Tel/Fax 0048
717262612 www.eod.pl, zwana dalej Spółką / Właścicielem Serwisu, - Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym
odbiorcom, - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, -
podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
7 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres poczty
elektronicznej informacji od Właściciela Serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych
związanych z funkcjonowaniem Serwisu.1 Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych
Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Umowy. W wypadku udzielenia
zgody, Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
2 Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy zawieranej pomiędzy
Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu. 
3 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze niewielkich
plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie
gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą
do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub
trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane
przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
4 Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w
celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych
potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami
reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one
zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić
ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na
naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję
w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może
jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie
można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. Poniżej przedstawiamy
informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj
się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące
5 Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych
Serwisu prowadzonego przez właściciela, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu. 
6 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: - administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest EOD Sp.z o.o. Ul. Stalowa 76; 53-440 Wrocław; Tel/Fax 0048
717262612 www.eod.pl, zwana dalej Spółką / Właścicielem Serwisu, - Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym
odbiorcom, - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, -
podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
7 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres poczty
elektronicznej informacji od Właściciela Serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych
związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
Polityka prywatności      Regulamin serwisu      Kontakt
Copyright © 2013 Słoneczny Dach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego